Offertes maken is onderdeel van het verkoopproces, vaak lijken offertes op elkaar en wil je graag een een offerte dupliceren als basis voor een volgende offerte.

Gegevens aanpassen en klaar, maar daar begint het proces eigenlijk pas:

  • Hoe wordt de voortgang van een offerte bewaakt?
  • Wanneer krijgt de klant een herinnering aan de offerte?
  • Hoe kan de klant akkoord gaan?
  • Hoe maken we van de offerte een werkorder of een factuur?

Dit zijn voorbeelden van taken die worden bewaakt en/of uitgevoerd in deze module.

Op het dashboard wordt daarnaast duidelijk aangegeven welke offertes de laatste 7 dagen zijn verlopen en welke er nog gaan verlopen.

U krijgt weer grip op de offertes wat zal resulteren in een hogere omzet.